FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा .न.-०४

१ वडा अध्यक्ष मकरमान श्रेष्‍ठ 9845109488 २ महिला सदस्य चन्द्र कुमारी चौधरी 9845242884 ३ दलित महिला सदस्य कृष्टि सुनार 9846624456 ४ सदस्य सरोज कुमार चौधरी 9845243274 9840511945 ५ सदस्य बाबुराम शर्मा 9855063961

Undefined
Population: 
३६७०
Ward Contact Number: 
९८४५१०९४८८
Supporting Documents: 
वडा अध्यक्ष मकरमान श्रेष्ठ
महिला सदस्य	चन्द्र कुमारी चौधरी
दलित महिला सदस्य	कृष्टि सुनार
सदस्य	सरोज कुमार चौधरी
सदस्य	बाबुराम शर्मा
Weight: 
0