FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

बार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना।
श्री गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सवै, कार्यक्रम बजेट सहित उपस्थिति सम्बन्धमा।
प्रविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिने सम्वन्धी सूचना।
कालिका नगर कार्यलिका तर्फ कार्यरत कर्मचारीको सम्पर्क विवरण ईमेल ठेगाना सहित।
कालिका नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण।
कालिका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९।
स्पेसिफिकेशन संशोधन गरिएको सूचना "Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker".
Invitation for sealed quotation for, "Supply and delivery of office furniture materials"
व्यवसायिक कागती खेति विस्तार कार्यक्रम (५०% अनुदान) सम्बन्धी सूचना।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 62.5Kva silent diesel generator.
आवश्यक कागजात पेश गर्ने वारेको सू्चना (स्वास्थ्य शाखा) ।
राय सुझाव प्रेषित गर्ने सम्वन्धमा।
Invitation for bids for "Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker"
कार्यपालिका वैठक निर्णय २०७९-१२-२२।
आ.व. २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे।
सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९-०४-०१ देखी २०७९-१२-३०।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना।
Invitation for sealed quotation for 62.5Kva generator.

Pages

सामाजिक सुरक्षा