FAQs Complain Problems

वडा .न.-०४

वडा अध्यक्ष - श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ - ९८५५०६६५२२ महिला सदस्य - श्री राम कुमारी चौधरी - ९८४०५४४३८३ दलित महिला सदस्य - श्री भगवती विश्वकर्मा - ९८४५२७१९७४ खुला सदस्य - श्री रामलाल महतो - ९८४५२७९२७८ खुला सदस्य - श्री हरेराम तामाङ - ९८४५०८२६१६

Undefined
Population: 
३६७०
Ward Contact Number: 
९८५५०६६५२२
Supporting Documents: 
कृष्ण कुमार श्रेष्ठ
Weight: 
0