FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
आर्थिक कार्यवधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको कानुन-२०७६ 06/03/2021 - 14:03 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-3-22.pdf
अनुदानको मल वितरण व्यावस्थापन निर्देशिका-२०७७ 11/02/2020 - 14:50 PDF icon अनुदानको मल वितरण व्यव निर्देशिका २०७७.pdf
कालिका नगरपालिकाको एक विद्यालय एक फुलवारी व्यव्थापन कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:55 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-09-21.pdf
कालिका नगरपालिकाको म्याचिङ फन्ड परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:40 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf
कालिका नगरपालिकाको आवासीय छात्रावास व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यविधि ‍-२०७६ 10/08/2020 - 14:37 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf
कालिका नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहान कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:34 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf

Pages