FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
कालिका न.पा. लैङ्गिक ‍हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि-२०७७ 09/29/2021 - 10:30 PDF icon laigik bebasthapan2077-10-09.pdf
कालिका न.पा. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन-२०७७ 09/29/2021 - 10:21 PDF icon Batabaran2077-12-30.pdf
कालिका न.पा. मा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन-२०७७ 09/29/2021 - 10:03 PDF icon Karmachari2077-12-30.pdf
स्थानीय वन ‌‌ऐन-२०७७ 09/22/2021 - 13:22 PDF icon ban yan2077-10-09.pdf
कालिका न.पा. कोरोना भाईरस(कोभिड-१९)को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७ 09/22/2021 - 13:21 PDF icon Jokhim2077-01-28.pdf
कालिका न.पा को अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण तथा सापटी दिने सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ 09/22/2021 - 13:20 PDF icon Anudan 2077-10-09.pdf

Pages