FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

Tender cancellation notice river materials.

कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना(वहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम)।

Pages

सुचना तथा समाचार

विनियोजन ऐन २०७९ ।
कालिका नगरपालिका, चितवन दररेट २०७९-०८० ।
कालिका नगरपालिका, चितवन दररेट २०७९-०८०
स्थानीय स्तरका संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७
मौरी तथा च्याउ पकेट कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धी सूचना, कृषि विकास शाखा ।
श्री सामुदायिक विद्यालय सवै, विवरण वुझाउने सम्बन्धमा ।
Invitation for bids for the construction of different types of road as mentioned in the notice.
परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Invitation for bids for the construction of " Kholesimal bazar dekhi kamal chowk hudai club chowk samma sadak deu kinaraa ma mossaic bichauhney kalika-06"
आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट एवम् वार्षिक विकास कार्यक्रम ।
जानकारी सम्बन्धमा, आर्थिक प्रशासन शाखा ।
श्री जो जस संग सम्बन्धित छ, स्वास्थ्य शाखा ।
कालिका न. पा. कृषि शाखाको विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्ताब आव्हानको सुचना ।
मिति २०७९-०५-१७ गतेको सेवा करारमा पदपुर्ती संग सम्बन्धित विभिन्न पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरी लिखित परिक्षाको मिति तथा पाठयक्रम वारेको सूचना ।
पशु सेवा शाखाको हिउदे घाँसको विउ माग सम्बन्धमा ।
Invitation for bids for the "Supply, delivery and installation of Desktop computers, laptops, printers and accessories"
Invitation for bids for the "Supply and delivery of medicine".
शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना "Supply and delivery of medicine and medical items".
प्राथमिकताक्रम सूचि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ.व २०७९-०८० ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनको निर्वाचन खर्च सम्बन्धि सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी