FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

सुचना तथा समाचार

मिति २०७९-०५-२३ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
मिति २०७९-०६-२४ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
सडक कालोपत्रे प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे सूचना ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना supply and delivery of medicine.
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सार्वजनिक सूनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
कालिका नगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि ( खर्च मापदन्ड तथा आन्तरिक नियन्त्रण ) नियम २०७९ ।
अनुदानको रासायनिक मल सम्बन्धमा ।
जो जस संग सम्बन्ध छ ( सूचनाको हक सम्बन्धमा )।
रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।
कार्यालय सन्चालन हुने समय सम्बन्धमा ।
अनुदानको मल सिफारिस सम्बन्धमा ।
निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धि जानकारी ।
खायन आलु उत्पादन कार्यक्रममा छनोट भएका कृषकहरुका लागी सम्झौता गर्ने वारे सूचना ।
वोलपत्र आव्हान सूचनाको म्याद भित्र पर्न आएका विभिन्न वोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
Invitation for Sealed Bids for different types of works as in notice.
श्री सम्बन्धित सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, तालिममा सहभागि हुन पठाउने वारे ।
कालिका नगरपालिका बाट प्रकाशन भएका राजपत्रका सूचि ।
आर्थिक विधेयक - २०७९-०८० ।
मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि २०७९ ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी