FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

Invitation of Bids for procurement of “Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges”

बार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना।

श्री गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सवै, कार्यक्रम बजेट सहित उपस्थिति सम्बन्धमा।

प्रविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिने सम्वन्धी सूचना।

Pages

सुचना तथा समाचार

सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९-०४-०१ देखी २०७९-०६-२९।
Invitation for SQ for "supply, delivery and installation of 62.5Kva silent diesel generator"
उन्नत धानको बीउ अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा।
आ.व २०७९/०८० को फागुन मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे।
कार्यपालिका वैठक निर्णय २०७९-११-०५।
कार्यपालिका निर्णय २०७९- १०-०७।
रोजगार संयोजक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति तोकिएको वारे- रोजगार सहायक।
बहुक्षेत्रीय पोषण, कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
अनुदानको मल विक्रेता नियुक्ती सिफारिस सम्बन्धमा, कृषी शाखा ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
आ.व २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समिक्षा सम्वन्धमा ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, पक्की नाला निर्माण र वाटो मर्मत ।
सम्झौताका लागि सुची प्रकाशन गरिएको वारे पशु सेवा शाखा ।
रासायनिक मल विक्रेता सिफारिसको लागि दरखास्त आवेदन दिने सम्बन्धमा कृषि विकास शाखा।
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना "Supply and delivery of lab reagents and materials"
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
आधारभुत तह( कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षा तालिका सम्बन्धमा ।
Notice for invitation of Bid for "Construction of gate, compound wall and landscaping of municipal executive building".
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, सडक नाला निर्माण ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी