FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा .न.-०५

वडा अध्यक्ष - श्री जियन महत्ताे - ९८४५१४६४५९ महिला सदस्य - श्री रिता महत्तो - ९८४५०८८८२८ दलित महिला सदस्य - श्री जुना परियार - ९८४०५०५९३२ खुला सदस्य - श्री दिपकबहादुर भट्टराई - ९८५५०५२१७३ खुला सदस्य - श्री मल्लु वोट -

Undefined
Population: 
४९६३
Ward Contact Number: 
९८४५१४६४५९
Supporting Documents: 
जियन महत्तो
Weight: 
0