FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा .न.-०२

वडा अध्यक्ष - श्री सोमवहादुर गुरुङ - ९८५५०५०३८२ महिला सदस्य - श्री सान्ति महतो - ९८६०५९०६७६ दलित महिला सदस्य - श्री चन्द्र रेखा वि.क. - ९८४५१९४९२९ खुला सदस्य - श्री रुद्रलाल वास्तोला - ९८४५१५७४५८ खुला सदस्य - श्री लक्ष्मण पौडेल - ९८५५०८२६६०

Nepali
Population: 
५४७६
Ward Contact Number: 
९८५५०५०३८२
Supporting Documents: 
सोमवहादुर गूरूङ
Weight: 
0