FAQs Complain Problems

वडा .न.-०१

<p>वडा अध्यक्ष - श्री लिला वहादुर गुरूङ - ९८५१००९४७४ महिला सदस्य - श्री कूम्वू कुमारी सुनुवार - ९८४५०४९४१९ दलित महिला सदस्य - श्री शान्ती परियार - ९८६५२३५०६९ खुला सदस्य - श्री&nbsp;अनिता लामा - ९८४५९५४३७ खुला सदस्य - श्री&nbsp;खडानन्द सापकोटा - ९८४५६६१५६६</p>

Nepali
Population: 
३९४२
Ward Contact Number: 
९८५१००९४७४
Supporting Documents: 
वडा अध्यक्ष